خاطرات استودیو عکاسی

روز شلوغ و پر صدا

1392/3/27 17:35
1,664 بازدید
اشتراک گذاری

سلام امروز بسیار شلوغ بود دوقلوی ناز نازی داشتیم که خیلی خوشگل بودن یکی شون که زودتر آمده بود

دنیا خیلی حواسش جمع تر بود اون یکی خوابالو ،جالب اینجا بود که یکی شبیه بابا یکی شبیه مامان بودن لبخند

و ... دو تا نی نی پشت هم آمدن یکی دُخمل عمه یکی هم دُخمل دایی بود و یکی اخمالو و اون یکی

شیطون اما هر دو بامزه ولی من نتونستم باهاش بازی کنم چون یکی برای انتخاب و دیدن نمونه

بارداری آمده بود که حتما بچه خوشگلی خواهند داشت چون هردو خوشگل بودن و تایم گرفتن برای آمدن

پسندها (0)
شما اولین مشوق باشید!
مطالبی دیگر از این نی نی وبلاگی

نظرات (0)